Rosterud familiebarnehage blir barn sett og hørt!

I rosterud familiebarnehage er vi opptatt av å gi barna en variert og trygg tilværelse der lek ute og inne skal ha en stor plass.
Vi vil la barnas fantasi og evne til tolerangse og omsorg utvikles.
Vi prioriterer å være mye ute.
Prioriterer tid til barna, rette fokus på det barna er opptatt av.
Samtaler om det vi ser og opplever.
Barna får være med å bestemme enkelte aktiviteter, og hva de vil gjøre ut i fra egene forutsetninger.