Ansatte

Marita Wang Syversen 100% stilling, Saima Latif 100% stilling, Lill Røhneng 100% stilling.Anette Johnson 10% stilling, Moffa 20% stilling og Ida Cathrine Undbekken 20% stilling.